Osaamisintensiiviset asiantuntijapalvelut

Verkostomanageri

Jadenik Oy on vuonna 2005 toimintansa aloittanut kuopiolainen digitaaliseen sisällöntuotantoon erikoistunut asiantuntijayritys. Jadenik Oy toimittaa asiakkailleen sisällöntuotantoon liittyviä konsultointipalveluita mm. suunnittelemalla ja rakentamalla asiakkaidensa sisällöntuotantoprosesseja sekä kehittämällä asiakkaidensa digitaalisen oppimisen menetelmiä.

Jadenik Oy:n toiminnan kulmakivenä on myös laajempien asiakastoteutusten toimittaminen useista yrityksistä koostuva yhteistyöverkon avulla, jolloin Jadenik Oy toimii asiakastoimitusten koordinaattorina ja päävastuullisena yrityksenä. Yritysverkon kautta toimiminen ilmentää myös Jadenik Oy:n toiminnan perustavoitetta eli halua toimia alueellisena integroijana, joka saattaa yhteen yritykset:

- jotka tuottavat sisällöntuotannon palveluja

- jotka tarjoavat palvelintilaa

- jotka tarvitsevat palveluja sisällöntuotannossa / ja verkkopalveluissa