Asiakkaat

  • Digitaalisia sisältöpalveluja tuottavat ja ostavat yritykset
  • Tietotekniikka-alan palveluja tuottavat yritykset
  • Koulutuspalveluja tuottavat ja ostavat yritykset
  • Julkinen sektori
  • Konsulttitoimistot

 

Jadenikin toiminnasta

Yritysten prosessit ja kompetenssit ohjaavat koko liiketoimintaprosessia. Jadenikin asiakas on prosessin tärkein osapuoli, erilaiset tekniikat ja sovellukset auttavat asiakasta päämääräänsä.

Jadenik Oy:n tehtävänä on toimia aktiivisesti erilaisten asiakasryhmien  ja palveluntarjoajien tunnistajana, kokoajana ja heidän osto- ja soveltamisvalmiuksiensa lisääjänä.