Jadenik Oy, toiminta-ajatus

  • Asiakaslähtöisyys

  • Sisällontuotantoprosessien rakentaminen yrityksen toiminnan tarpeiden pohjalta.

  • Substanssiosaamisen hyödyntäminen

  • Verkostoitumisen ja alueellisen yhteistyön hyödyntäminen digitaalisen sisällön tuotannossa.

  • Uusien toimintamallien ja  tapojen soveltaminen